Mezisoučet:


Žádné produkty v košíku.

Select Page

ZÁRUČNÍ DOBA A PODMÍNKY REKLAMACE (Čalouněný nábytek)

Záruční doba na vady začíná plynout od data zakoupení výrobku a trvá obecně 24 měsíců (není-li uvedeno jinak dle jednotlivých typů).

Záruční doba je dvouletá – 2 roky

V případě reklamace výrobku se jeho záruční doba neprodlužuje.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu použitého k výrobě výrobku.

Záruční doba se nevztahuje na vady vzniklé:

  • přirozeným opotřebením při běžném používání
  • v důsledku nesprávného umístění (např. interiérový nábytek umístění ve venkovním prostředí; změna barevnosti čalouněných látek v důsledku působení tepla a intenzivního slunečního svitu)
  • nesprávným používáním a manipulací, nevhodné zatížení výrobku
  • nevhodnou údržbou, násilnými zásahy
  • nesprávnou montáží, nevýrobní úpravou a mechanickým poškozením
  • v důsledku poškození od zvířat
  • vlivem přírodních živlů

Záručním listem je zřetelně vyplněný prodejní doklad (datum prodeje, typ zboží, razítko a podpis prodejce). Bez prodejního dokladu nemusí být reklamace přijata. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat.

Reklamační podmínky

V případě reklamace se obraťte na prodejce, u kterého jste daný výrobek zakoupili. Reklamace s Vámi vyřídíme k Vaší spokojenosti, v souladu s platným právním řádem. Po převzetí je kupující povinen zboží prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Jsou-li zjištěna nějaká poškození, je třeba tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu.

Termín pro uplatnění reklamace

Vyřízení reklamace je dle zákonných podmínek do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamaci provádíme pouze u čistých a spotřebitelem nepoškozených výrobků. Předpoklad oprávněné reklamace je přiměřené použití a správné zacházení s výrobkem.
!! V případě uznání reklamace některého z čalouněných dílů se může nově očalouněná část „odstínově“ minimálně lišit, a to důvodu odlišné šarže jednotlivých rolí látek a případné oxidaci povrchu na již použitém výrobku. Toto je přirozený jev a nedá se nijak ovlivnit !!

Reklamaci neprovádíme u plísně, která se objeví po čtyřech týdnech používání; znečištěného výrobku spotřebitelem, nesplňující základní hygienické požadavky; lehkých záhybů, vzniklých při skládání a rozkládání mechanismu v sedačce.